Familie

Een liefhebbende echtgenoot of echtgenote en opgroeiende kinderen zijn een geweldige zegen. Maar ons zondige hart en het kwaad in de wereld hebben het gezinsleven kapotgemaakt. Veel mensen zouden graag een gezin hebben maar hebben het niet, en veel mensen die wel een gezin hebben zouden wel willen dat het er anders aan toegaat. Ook zijn er mensen die verschrikkelijke schade hebben ondervonden in hun gezin of familie. Jezus heeft gezegd dat Zijn familie niet bestond uit mensen met wie Hij in biologisch opzicht verwant was. (Mark. 3 vers 35: want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en [Mijn] moeder. ) De kerk moet niet alleen gezinnen ondersteunen en herstellen maar ook een manier zien te vinden waarop ze het huisgezin van God kan worden waar iedereen, getrouwd of ongetrouwd, met of zonder kinderen, tot bloei kan komen. (van Tim Keller)