Beste broeders en zusters,

 

Ongetwijfeld is iedereen op de hoogte van de maatregelen van onze overheid i.v.m. het coronavirus. Los daarvan nemen veel organisaties zelf ook extra maatregelen. Ook wij als kerk moeten een beslissing nemen i.v.m. met onze activiteiten. Het was geen gemakkelijke keuze, want enerzijds mogen wij vertrouwen op de Heere en niet toegeven aan paniek en vrees. Anderzijds is het ook onze taak te gehoorzamen aan onze overheid (als dat niet tegen Gods wil ingaat) en is het ook onze taak te helpen waar kan om verspreiding tegen te gaan.

 

We hebben als comité besloten voorlopig de zondagse samenkomsten niet te laten doorgaan, tot en met 3 april.
We denken wel na of we eventueel in beperkte kringen en achter gesloten deuren bidstonden kunnen organiseren, maar daar zijn we nog niet over uit, maar voorlopig niet, als er iets komt, verwittigen we wel.

 

Ik wil graag benadrukken dat pastoraal werk WEL doorgaat, als er nood is, of gebed nodig, geef het zeker aan!

 

Ik denk ook na hoe we eventueel een online samenkomst kunnen houden, ik ga ermee aan de slag en hou jullie op de hoogte, maar dat zal alvast niet lukken tegen aanstaande zondag. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om te verwijzen naar TWR.BE waar wel dagelijks overdenkingen, getuigenissen en Bijbelstudies voorradig zijn, misschien voor velen een overbrugging.

 

Ik wil ook nogmaals oproepen vooral niet toe te geven aan paniek en vrees, het ergste wat een mens kan overkomen is niet een virus, maar een negatief verdict voor Jezus’ troon, en daarvan zijn we gevrijwaard.

 

Tot slot, laten we niet enkel onze handen wassen, maar ze vooral ook vouwen.

 

Gods zegen en tot binnenkort,
Patrick (en het comité)