Moderne afgoden

In het Oude Testament lezen we vaak over afgoden. Maar hoe staat het er vandaag voor? Bij afgoden denken de meeste mensen aan beelden. Maar volgens Tim Keller, predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York, kan alles een afgod zijn. Geld, seksualiteit en macht, maar ook kerk, gezin en carrière. Een afgod is alles wat belangrijker voor je is dan God. Een namaakgod, zegt Keller, is alles wat je hart en verbeelding meer in beslag neemt dan God. Afgoden hebben een dermate heersende positie in je hart dat je er zonder aarzeling het grootste deel van je passie, tijd, energie, je emotionele en financiële middelen aan kunt besteden. Afgoderij is een woord dat voor mensen van de 21e eeuw doet denken aan oude beschavingen, waarin mensen zich neerbogen voor een beeld. Maar fundamenteel verschilt de hedendaagse maatschappij niet van de antieke maatschappij. Er wordt bijvoorbeeld wellicht niet meer fysiek neergeknield voor het beeld van Aphrodite, maar je hebt vandaag veel jonge vrouwen met depressies of eetproblemen als gevolg van obsessieve aandacht voor hun uiterlijk. Er wordt wellicht ook geen echte wierook meer gebrand voor Artemis, maar als het belang van geld en carrière kosmische proporties krijgt, dan brengen we een soort kinderoffers, door gezin en gemeenschap te verwaarlozen omwille van een hogere rang in het zakenleven, van meer rijkdom en aanzien.

Keller geeft ook tips over hoe men afgoden in het leven kan ontdekken: door zich ten minste vier dingen af te vragen: -Kijk in de eerste plaats naar je dromen en fantasieën. Waarover denk je als er niets anders is dat je aandacht vraagt? Een droomhuis, een relatie? -Een tweede manier is om te kijken naar je geldbesteding. Waaraan geef je het gemakkelijkst je geld uit? Je bestedingspatroon onthult je afgod. -In de derde plaats: Wat zijn je ergste nachtmerries? Afgoden geven een gevoel dat je alles onder controle hebt. Welke dingen geven je het gevoel dat je niet verder kunt in het leven als je ze zou verliezen? -Een vierde manier is door jezelf af te vragen welke dingen je meest onbeheersbare emoties aan het licht brengen. Wat maakt je woedend, bang of depressief? Wie zijn emoties als het ware met wortel en al uit de grond trekt, die zal vaak zien dat er afgoden aan bungelen.

Gods zegen gewenst, Patrick