Noteer je zegeningen:

‘Tel je zegeningen keer op keer’ is niet enkele een mooi lied maar vooral een goed idee. Ik zou er zelf willen aan toevoegen, schrijf je zegeningen op. Het kan echt van pas komen wanneer het iets minder gaat, om te lezen wat God allemaal in het verleden gedaan heeft. Ik heb het al een paar keer gezegd in preken, dat ik zelf zo’n boekje bijhoud. Deze week kwam ik een overdenking tegen in dezelfde trend. Ik wil er een paar passages uit delen: ‘Numeri 33 is zo’n hoofdstuk van de Bijbel waar je snel doorheen leest zonder lang bij de inhoud stil te staan. Het lijkt weinig meer te bevatten dan een lange opsomming van plaatsen waar Israël de tenten opsloeg tijdens hun tocht van Rameses in Egypte naar de vlakte van Moab. Toch moet het wel belangrijker zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. In Numeri 33 vers 2 staat namelijk: ‘Mozes schreef hun vertrekpunten op, van rustplaats tot rustplaats, op bevel van de HEERE.’ Waarom zou je van zoiets een lijst bijhouden? Waarom zou God dat willen? Zou het kunnen zijn omdat deze lijst een kader schetst waarmee het volk aan die reis van veertig jaar kon terugdenken, om herinnerd te worden aan Gods trouw op elk punt van die reis? Dus waarom probeert u het niet eens? Denk na over uw leven, de ene fase na de andere, en haal herinneringen op aan alle verschillende manieren waarop God u zijn trouwe verbondsliefde heeft betoond.’

Gods zegen, Patrick.