LOFPRIJS

“Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.” (2 Kronieken 20:22). We hebben ondertussen opnieuw een reeks videodiensten achter de rug. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar wat ik daaraan het meeste miste, was het samen kunnen zingen voor onze Heer! Van op afstand en alleen zingen is toch niet hetzelfde, de preek beluisteren in eigen huiskamer lukte veel beter. Ondertussen hebben we ook al een paar live diensten achter de rug en wat merken we, het lukt maar niet om de geluidskwaliteit van de muziek echt goed te krijgen, wat het thuis meezingen niet bevordert. Daarbovenop is het voor de 15 aanwezigen niet evident om uit volle borst mee te zingen met de mondkapjes aan. Toch is het zingen voor de HEERE een terecht belangrijk onderdeel van onze samenkomsten. Wij zijn de enige schepselen die de mogelijkheid gekregen hebben onze gevoelens te uiten via zang en muziek, en vanaf het begin van de schepping zien we dat dit gebruikt werd om God te aanbidden. Laten we daarom de beperkingen en moeilijkheden die we ondervinden bij onze lofzang, ons er niet van weerhouden God te aanbidden uit volle borst, waar we ook zijn, met hoevelen we zijn, en met wat voor muziek kwaliteit we ook hebben, het gaat bij echte aanbidding om wat er uit het hart komt, God kijkt niet naar de vorm, Hij geniet van aanbidding uit het hart.

Patrick.