Zekerheid:

In Jeremia 32 zit de profeet in de gevangenis wegens de inhoud van zijn profetieën. Het leger van Nebukadnezar had in die tijd Jeruzalem belegerd. Jeremia was gevangengenomen en werd (na een kort verblijf elders) in bewaring gehouden in de gevangenis van het koninklijk paleis (Jer.37:21), waar hij uiteindelijk zou blijven tot de val van Jeruzalem (Jer.38:28). In Jeremia 32 vers 9 staat: ‘Dus kocht ik van Hanameël, de zoon van mijn oom, de akker die in Anathoth is. Ik woog voor hem het geld af, zeventien sikkel zilver.’ Waarom kocht Jeremia, in het donkerste uur in Juda’s geschiedenis, een stuk land? Het was om de mensen te tonen dat hij God geloofde toen Hij zei dat ze weer naar het land zouden terugkeren. Dat bracht me naar de vraag: “Zijn wij even zeker van de beloften die Jezus ons gaf, dat we ook keuzes durven maken die alle logica te boven gaan?”