Vaste activiteiten

-Iedere zondag om 10.00 uur
Zondagsschool voor kinderen tot 12 jaar 

-Bidstond (iedere eerste woensdag van de maand)

-Potluck-avond (iedere laatste vrijdag van de maand)