Belangrijke data om reeds in de agenda vast te leggen

-9 febr. 2020: er komt een worship-band uit Dordrecht de muziek verzorgen tijdens de eredienst

-16 febr. doopdienst

-23 febr. 2020: vzw leden vergadering

-29 maart 2020: koor Saron tijdens de dienst

-26 april 2020: vieren we het 100 jarig bestaan van onze kerk, het zal een feestelijke dienst zijn, om 15u00 (dus geen dienst ’s ochtends)

-28 juni 2020: gemeenschappelijke dienst in Knokke, met Ron Van de Spoel (Open Doors) (geen samenkomst in Brugge)