Belangrijke data om reeds in de agenda vast te leggen

29 maart: koor Saron tijdens de dienst

26 april: vieren we het 100 jarig bestaan van onze kerk, het zal een feestelijke dienst zijn, om 15u00 (dus geen dienst ’s ochtends)

24 mei: doopdienst (verplaatst!)

28 juni: gemeenschappelijke dienst in Knokke, met Ron Van de Spoel (Open Doors) (geen samenkomst in Brugge)