Kerk zonder naam...

Sinds jaar en dag staat onze gemeente in de volksmond bekend als ‘De Naaldenstraat’. Het is begrijpelijk dat het zo gegroeid is want eigenlijk hebben we geen officiële naam. En zoals besloten op de laatste ledenvergadering willen we daar verandering in brengen. De viering van ons 100-jarig bestaan is de ideale gelegenheid om de ‘nieuwe’ naam aan te kondigen. Maar welke naam wordt het? Hiervoor doen we een beroep op jullie, ook als je (nog) geen lid bent van de vzw. Alle suggesties zijn welkom. Ideeën kunnen gedropt worden in de suggestiedoos achteraan in de kerk. Graag ook een korte argumentatie bij je suggestie neerschrijven. Tijdens de volgende ledenvergadering zullen we dan stemmen over de nieuwe naam.