Youth 4 1

Wie zijn we? 
 
Wij zijn een evangelische jeugdvereniging in Brugge. We komen samen in ons jeugdlokaal, boven de Evangelische kerk van Brugge.
De avonden gaan één keer per maand door op vrijdagavond.
Ze hebben tot doel op een ontspannen manier God en elkaar beter te leren kennen.
Ze bestaan steeds uit een korte studie en een ontspanningsactiviteit.
Er is ook steeds ruimte om zelf iets te delen (getuigenis, gebedspunt, vraag , twijfel, ……)
Youth 4 1 is toegankelijk voor jongeren van 12 jaar. 

 

https://www.facebook.com/youth41/ 

Komende activiteit